ปรัชญาของโรงเรียน

“ขับปลอดภัย เรียนง่าย ได้ใบขับขี่ มีจรรยาบรรณที่ดีบนท้องถนน”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“โรงเรียนสอนขับรถเฟิร์สท ไดรฟ์ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถขับรถอย่างมืออาชีพได้อย่างปลอดภัย เป็นผู้ขับขี่ที่มีจรรยาบรรณที่ดีบนท้องถนน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ มีมารยาทในการขับรถเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจัดการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ(MISSION) ของโรงเรียน

  • จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแนวทางหลักสูตรการขับรถโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • พัฒนาระบบบริหารทั่วไป (การธุรการและการรับสมัครนักเรียน) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับขี่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย และขับรถได้ถูกต้องตามกฎจราจร 

  • จัดอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ขับขี่ที่มีจรรยาบรรณที่ดีบนท้องถนนและมีมารยาทในการขับรถเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน

Please reload

Copyright @2013 www.firstdriveschool.com

ห้ามมิให้มีผู้ใดคัดลอกหรือดัดแปลงข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดจากเวปไซต์นี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สนใจรถ Suzuki สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.suzukibangbuathong.com

  • Facebook - Black Circle